DahFestival

Festival Umetnost i ljudska prava po drugi put


24-27. februar 2022.

DAH Teatar realizuje drugi po redu festival Umetnost i ljudska prava“ u Srbiji. Festival počinje 24. i traje do 27. februara, a zamišljen je kao platforma za pokretanje i predstavljanje ideja i koncepata koje u prvi plan stavljaju i povezuju umetnost i ljudska prava, zalažu se za poštovanje ljudskih prava, prava svih živih bića kao i razvoj te ideje u Srbiji.

Ovogodišnje izdanje ima podnaslov „Umetnost u akciji“ sa ciljem da podstakne i osnaži građane/ke da preuzmu aktivnu ulogu u promenama u svojim zajednicama, da se umetnici i branitelji ljudskih prava povežu između sebe ali i sa širom zajednicom. Festival uključuje pojedince i organizacije koji rade na međunarodnoj sceni i u našoj zemlji, komunicira sa građanima/kama, oživljava zajednice i povezuje različitosti.

Na programu su radionice, instalacije, predstave, koncerti, razgovori, konferencija „Umetnost i kultura u afirmisanju ljudskih prava”, filmska premijera i promocije knjige.