Screen shot 2013 05 29 at 14.36.08

Asocijacija NKSS prima nove članove

Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije (NKSS), osnovana pre dve godine, okuplja danas oko 80 članova iz 20 gradova širom Srbije, a uoči nove redovne skupštine poziva zainteresovane organizacije, inicijative i pojedince da se prijave za članstvo. O prijemu novih članova biće glasano na trećoj redovnoj Skupštini NKSS koja će biti održana od 21. do 23. juna u Vršcu.

Poziv je otvoren do 9. juna, a rezultati prijema novih članova biće objavljeni na sajtu NKSS početkom jula.

Prema Statutu NKSS, član te asocijacije može postati organizacija koja deluje u polju kulture najmanje dve godine, a ima preporuku za prijem od najmanje dve članice NKSS. Potrebno je i da na Skupštini NKSS dobije podršku dve trećine učesnika. Uslov za učlanjenje pojedinaca je da realizuju programske aktivnosti u polju nezavisne kulture najmanje pet godina, te da su do vodili ili učestvovali u realizaciji najmanje tri projekta relevantna za unapređivanje nezavisne kulture u Srbiji.

Pristupnicu i neophodne prateće materijale moguće je pronaći na sajtu NKSS.

Asocijacija NKSS osnovana je 22. maja 2011. na Osnivačkoj skupštini, uz učešće 28 udruženja, inicijativa i pojedinaca.