Antologija Moj poljski pesnički XX vek

24. januar, 19h, galerija Artget

Knjiga Moj poljski pesnički XX vek, Biserke Rajčić, biće predstavljena 24. januara od 19h u galeriji Artget…

Antologija Moj poljski pesnički XX vek Biserke Rajčić obuhvata oko 120 poljskih pesnikinja i pesnika i jeste presek poluvekovne, istrajne i sasvim jedinstvene kreativne avanture u našoj kulturi. Iako veoma obimna (550 strana), ali sa dobrim razlozima, pošto je reč o jednoj od najvećih pesničkih nacija Evrope – antologija obuhvata nešto više od dve trećine autorki i autora koje je Biserka Rajčić prevodila, koji su predstavljeni ovde sa svojim najboljim pesmama.

Treba napomenuti da, pored toga što je ovo antologija poljske poezije, knjiga Moj poljski pesnički XX vek jeste i antologija prevoda Biserke Rajčić. Kako se neki prevodi sada pojavljuju prvi put, izlazak ove antologije je kulturni praznik za sve ljubitelje poezije, uključujući tu i one najupućenije.