fbpx

Tribina: Srećan 8. mart!

Tribinom Srećan 8. mart! koja se ne slučajno organizuje u martu mesecu kada se obeležava Međunarodni dan žena, Centar za jugoslovenske studije i Dom omladine Beograd nastavljaju razgovore na temu Sto godina od osnivanja Jugoslavije. Tribina će biti održana u utorak, 6. marta u 19h, u Velikoj sali DOB-a. Namera ove tribine je da otvori „živu“ diskusiju i uspostavi dijalog između „profesionalnih“ poznavaoca Jugoslavije (iz oblasti istorije, etnologije/antropologije, sociologije, muzikologije, filozofije, teorije književnosti, istorije umetnosti) i šire javnosti, pokazujući dokle se u promišljanju Jugoslavije stiglo, sto godina nakon njenog nastanka.

Učesnice tribine Srećan 8. mart! pokušaće da odgovore na brojna pitanja koja zadiru u problematiku položaja žena u jugoslovenskom društvu. U fokusu izlaganja gošći Centra za jugoslovenske studije i Doma omladine Beograd biće običaj proslavljanja 8. marta na ovim prostorima počev od skromne proslave u Beogradu 1914. godine u organizaciji ženskog radničkog pokreta, pa do kraja osamdesetih prošlog veka. Biće reči o tome na koji način se smisao i karakter obeležavanja 8. marta menjao u zavisnosti od političkih i društvenih okolnosti.

Poseban akcenat će se staviti emancipaciju žena u periodu postojanja socijalističke Jugoslavije kroz predočavanje uloge koju su u procesu emancipacije imale bivše pripadnice Narodnooslobodilačkog pokreta Jugoslavije odnosno partizanke. Proces emancipacije žena i njihovog položaja u jugoslovenskom društvu razmatraće se kroz transformaciju porodičnih odnosa. Posebna pažnja će biti posvećena  oslobađanju seksualnosti, kontroli rađanja i naporima države da postepenom liberalizacijom abortusa, a zatim i edukacijom o neophodnosti korišćenja kontracepcije, stane na put ilegalnim pobačajima, smanji broj smrtnih ishoda i favorizuje željeno roditeljstvo. Na kraju, učesnice tribine posebno će se osvrnuti na vezu ženske književnosti i emancipacije odnosno kako se procesi osvajanja ženskih sloboda vide u književnim tekstovima.

O učesnicama tribine:

Miroslava Malešević (1956) je bila dugogodišnja saradnica Etnografskog instituta SANU.
U svom radu uglavnom se bavila pitanjima položaja žena u balkanskoj patrijarhalnoj tradiciji, kao i u savremenoj kulturi, te pitanjima nacionalizma i politika identiteta. Autorka je monografija: Ritualizacija socijalnog razvoja žene  (1986), Didara – životna priča jedne Prizrenke (2004), Žensko (2007), Ima li nacija na planeti Ribok? (2011).

Ivana Pantelić (1977) je naučna saradnica Instituta za savremenu istoriju i jedna od osnivačica Centra za jugoslovenske studije.  Bavi se proučavanjem istorije roda, a posebno procesima emancipacije žena tokom 20. veka. Autorka je monografije Partizanke kao građanke – društvena emancipacija partizanki u Srbiji 1945–1953. Sa Danilom Šarencem objavila je monografiju Dve polovine sećanja: partizanski dnevnici kao izvor za istoriju Drugog svetskog rata. Bila je urednica i koautorka, sa Ljubinkom Škodrić i Jelenom Milinković, knjige Dvadeset žena koje su obeležile 20. vek u Srbiji. U štampi je monografija o Jovanki Broz.

Ivana Dobrivojević Tomić (1975) je viša naučna saradnica Instituta za savremenu istoriju. Bavi se političkom i društvenom istorijom Jugoslavije sa posebnim osvrtom na državnu represiju u periodu postojanja Jugoslavije kao kraljevine i procese koji su pratili transformaciju jugoslovenskog društva u periodu postojanja socijalističke Jugoslavije. Jedna je od autorki izložbi: Jugoslavija od početka do kraja (Muzej Jugoslavije) i Nikad im nije bilo bolje. Modernizacija svakodnevnog života u socijalističkoj Jugoslaviji (Muzej Jugoslavije). Autorka je monografskih studija: Državna represija u doba diktature kralja Aleksandra (1929 – 1935) (2006) i Selo i grad. Transformacija agrarnog društva Srbije 1945 – 1955. (2013). Trenutno radi na knjizi o planiranju porodice u socijalističkoj Jugoslaviji.

Jelena Milinković (1981) je naučna saradnica Instituta za književnost i umetnost. Koautorka je knjige Dvadeset žena koje su obeležile XX vek u Srbiji (2013). Jedna je od urednica zbornika Nova realnost iz sopstvene sobe, književno stvaralaštvo Milice Janković (2015). Članica je redakcije Knjiženstva, časopisa za studije književnosti, roda i kulture. Koordinatorka je i jedna od autorki baze podataka Knjiženstvo.

Hor Naša pjesma je antifašistički hor koji postoji od 2016. godine. Članovi i članice hora pevaju partizanske, revolucionarne i masovne pesme.

O moderatorki:

Lada Stevanović (1974) je viša naučna saradnica Etnografskog instituta SANU i jedna od osnivačica Centra za jugoslovenske studije. Između ostalog, bavi se pamćenjem i nacionalnim identitetom odnosno pre svega načinom na koji je konstruisano jugoslovenstvo. Autorka je monografije Laughing at the Funeral: Gender and Anthropology in the Greek Funerary Rites (2009).