„Sajam knjiga“ u Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

Usled otkazivanja ovogodišnjeg Beogradskog sajma knjiga Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda će umesto na Beogradskom sajmu ponuditi svoja izdanja u Svečanoj sali Zavoda. U toku cele nedelje od 25-29.10.2021. organizovana je prodaja publikacija Zavoda sa uobičajenim sajamskim popustom od 50%.

U okviru svoje osnovne delatnosti Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda posvećen je prezentaciji i popularizaciji kulturno–istorijskog nasleđa Beograda, kroz izdavanje monografija, časopisa i kataloga, organizovanje konferencija i izložbi, saradnju sa medijima, kulturnim centrima, institutima, školama i fakultetima. Priroda delatnosti Zavoda uslovljava stalnu saradnju sa brojnim institucijama i organizacijama iz različitih oblasti, kao i pojedincima. Kontinuitet delovanja kroz različite društvene epohe, svedoči o naporima više generacija stručnjaka u ostvarivanju misije zaštite nepokretnih kulturnih dobara na području Beograda. U okviru izdavačke delatnosti Zavoda do danas je objavljen veliki broj naslova i periodičnih izdanja.

Podsećamo zainteresovane na naše kataloge nepokretnih kulturnih dobara u formi vodiča, edicije koja je pokrenuta u Zavodu 2008. godine sa do danas objavljenih 130 priča o kulturnim dobrima, na naučni časopis zavidnog renomea „Nasleđe“ koji ima kategoriju M51 – vrhunski časopis nacionalnog značaja, a čiji je 22. broj upravo u pripremi, zatim na brojna i raznovrsna monografska izdanja, kataloge izložbi koje su priredili stručni saradnici Zavoda, kao i na zbornike naučnostučnih konferencija u organizaciji naše kuće.

Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograd