Microsoft Dynamics 365 platforma za bolje korisničko iskustvo klijenata NLB banke

Savremene digitalne tehnologije menjaju biznis modele finansijskih institucija, donoseći im mogućnost da izazove globalne digitalizacije pretvore u šansu, povećaju konkurentnost i transformišu se u kompanije koje korisnicima pružaju dodatnu vrednost. Koraci na ovom putovanju kroz digitalnu transformaciju kreću od racionalizacije i automatizacije finansijskih procesa, do prikaza analize podataka i uvida koji omogućavaju bankama da donose odluke brzo i precizno i na taj način pružaju uslugu koja je uvek prilagođenu klijentu.
 

U jednoj od najbrže rastućih banaka na našem tržištu, NLB banci, čija se korisnička baza rapidno uvećavala u poslednjih nekoliko godina, stvorila se potreba za rešenjem koje bi omogućilo da se transformišu postojeći modeli poslovanja, unaprede i ponude novi kanali usluge za klijente. Kako bi se bolje razumele potrebe klijenata, a samim tim i potpunije odgovorilo na zahteve tržišta, u banci je implementirano savremeno rešenje, zasnovano na Microsoft Dynamics 365 platformi i razvijeno u partnerstvu sa kompanijom Adacta.

„Implementacija CRM-a je za nas mnogo više od same primene softvera koji nam je pomogao da unapredimo procese u banci na način koji doprinosi zadovoljstvu klijenata. Za nas implementacija CRM-a  predstavlja promenu načina razmišljanja o marketingu, o prodaji, o upravljanju odnosima sa klijentima, uz korišćenje svih naših znanja i iskustva sa jedne i prednosti savremenih tehnologija sa druge strane. Sada možemo da na sveobuhvatan način sagledamo potrebe i želje naših klijenata i da na njih adekvatno odgovorimo“, izjavio je Branko Greganović, predsednik Izvršnog odbora NLB Banke Beograd, povodom uspešnog završetka CRM projekta.

Microsoft Dynamics 365na globalnom tržištu poslovnih rešenja nalazi se u samom vrhu, zbog velikog broja novih funkcija, kao i stepena integracije CRM i ERP koncepata, što je potvrđeno odličnim recenzijama i vrhunskim ocenama u mnogobrojnim istraživanjima.

„Upotreba cloud usluga kompanije Microsoft na finansijskom tržištu nastavlja kontinuirani rast i razvoj, u skladu sa njegovim potrebama. Banke su danas zapravo IT kompanije i njihov uspeh zavisi od tehnoloških rešenja koja koriste snagu podataka, kako bi korisnicima ponudili integrisano iskustvo  i usluge identifikovane na osnovu potreba svakog pojedinačnog klijenta. Naša digitalna platforma omogućava NLB banci da uspešno odgovori na ove izazove“– istakao je  Nenad Šljivić, tehnološki arhitekta iz kompanije Microsoft i dodao da će digitalna transformacija uneti značajne izmene u načinu na koji se razmišlja o podacima: “Inovativni pristup podacima, a samim tim i poslovanju, automatski doprinosi efikasnijem razvoju i isticanju na tržištu, gde ključni element podrazumeva – uvođenje novih vrednosti za klijente.“