Screen Shot 2019 11 18 at 21.03.59

Javno predavanje Jelene Vesić

Javno predavanje Jelene Vesić SKC kao mesto performativne (samo) proizvodnje: institucija, samoorganizacija, govor u prvom licu, kolektivizacija biće održano u sredu, 20. novembra u 18:30h, u Muzeju savremene umetnosti u sali „Miodrag B. Protić“. Predavanje je besplatno i otvoreno za javnost.

Prostor SKC-a kao mesto proizvodnje performansa može se sagledati iz dva jasno pozicionirana ugla. Jedan bi bio pogled na alternativni institucionalni prostor u kojem je zasnovan žanr umetničkog performansa u lokalnoj beogradskoj sredini koji je delio brojne osobenosti sa likovnim programom BITEF-a. Performans je kanonizovan u prostoru likovnih umetnosti kao izraz procesualnosti, umetničke subjektivnosti, dematerijalizacije umetničkog dela i uopšte proširivanja polja tradicionalno shvaćene likovnosti. Drugi bi bio pogled na samu performativnost SKC-a kao institucije koja nastaje u svojevrsnom izvođačkom modusu kao institucija-u-pokretu, kao institucija-pokret, jer izrasta iz studentsko-radničkih protesta 1968. godine  i nastavlja taj pokret/kretanje iznutra, kao jedan kritički talas potpomognut internacionalnim fluksom umetnika, intelektualaca i aktivista.

Dr Jelena Vesić je nezavisna kustoskinja, kritičarka i predavačica. Bila je urednica časopisa za sliku i politiku Prelom (2001-2010) i jedna od osnivačica organizacije Prelom kolektiv. Aktivna je u polju izdavaštva, istraživanja i izlagačke prakse koja ukršta političku teoriju i savremenu umetnost. Urednica je časopisa Red Thread (Istanbul) i Art Margins (MIT Press). U svojim istraživanjima bavi se odnosom umetnosti i ideologije u polju geopolitičkog pisanja istorije umetnosti sa fokusom na eksperimentalne umetničke i izlagačke prakse šezdesetih i sedamdesetih godina u bivšoj Jugoslaviji i Istočnoj Evropi. Kurirala je kolektivni izlagački projekat Političke prakse (post)jugoslovenske umetnosti (2009) i međunarodnu izložbu Lecture performance (2010). Njena najnovija knjiga O Neutralnosti (sa Vladimirom Jerićem Vlidijem i Rachel O’Reilly), deo je edicije Nesvrstane modernosti (MSU, Beograd).