Asocijacija NKSS prima nove članove

Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije (NKSS), osnovana pre dve godine, okuplja danas oko 80 članova iz 20 gradova širom Srbije, a uoči nove redovne skupštine poziva zainteresovane organizacije, inicijative i pojedince da se prijave za članstvo. O prijemu novih članova biće glasano na trećoj redovnoj Skupštini NKSS koja će biti održana od 21. do 23. juna u Vršcu.

Poziv je otvoren do 9. juna, a rezultati prijema novih članova biće objavljeni na sajtu NKSS početkom jula.

Prema Statutu NKSS, član te asocijacije može postati organizacija koja deluje u polju kulture najmanje dve godine, a ima preporuku za prijem od najmanje dve članice NKSS. Potrebno je i da na Skupštini NKSS dobije podršku dve trećine učesnika. Uslov za učlanjenje pojedinaca je da realizuju programske aktivnosti u polju nezavisne kulture najmanje pet godina, te da su do vodili ili učestvovali u realizaciji najmanje tri projekta relevantna za unapređivanje nezavisne kulture u Srbiji.

Pristupnicu i neophodne prateće materijale moguće je pronaći na sajtu NKSS.

Asocijacija NKSS osnovana je 22. maja 2011. na Osnivačkoj skupštini, uz učešće 28 udruženja, inicijativa i pojedinaca.