Logo za medije e1410208097125

Bogastvo muzičke i plesne tradicije

Četvrti simpozijum Studijske grupe za muziku i ples u Jugoistočnoj Evropi Internacionalnog saveta za tradicionalnu muziku biće održan od 24. septembra do 1. oktobra na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu i u  Istraživačkoj stanici „Petnica“ u Valjevu.

“Poznato je da je Jugoistočna Evropa region sa posebno bogatom muzičkom i plesnom tradicijom. Područje čitavog Balkana još uvek prolazi kroz niz društvenih, kulturnih i političkih promena koje se ogledaju i u plesu i muzici. Mešavina i obilje muzičkih i plesnih žanrova iniciraju brojna etnomuzikološka i etnokoreološka istraživanja, ne samo lokalnih naučnika već i naučnika iz celog sveta. Naročito u proteklih nekoliko decenija socijalne i političke tranzicije i promene u regionu privlače sve više stranih istraživača, ne samo tradicionalnih muzičkih i plesnih formi, ali i onih koji se bave savremenom muzičkom i plesnom  praksom ovog područja” – navodi predsednica organizacionog odbora simpozijuma, dr Selelna Rakočević, etnomuzikolog.

Studijska grupa za muziku i ples u Jugoistočnoj Evropi je osnovana 2008. godine kao deo najvećeg i najuticajnijeg udruženja etnomuzikologa na globalnom nivou – Međunarodnog saveta za tradicionalnu muziku. Grupa okuplja stručnjake iz regiona ali i naučnike iz Evrope i SAD čija su istraživanja posvećena muzici i plesu na ovim područjima.

Četvrti po redu simpozijum ove studijske grupe će po prvi put biti održan u Srbiji u periodu od 24. septembra do 1. oktobra ove godine. Očekuje se učešće više od 70 eminentnih naučnika iz Evrope ali i sveta (Slovenija, Hrvatska Turska, Rumunija, Bugarska, Engleska, Španija, Danska, SAD…).