BEMUS je uspeo da dočeka 49. rođendan

“Imajući u vidu svu složenost okolnosti u kojima postoji i na određen način se obnavlja umetnička muzika, čini nam se da je sadašnji koncept BEMUS-a rezultat dobrog promišljanja i poslovanja i da je on po svemu uredna i korektna umetnička projekcija odgovornih”, izjavio je za medije Svetislav Božić, Umetnički direktor 49. BEMUS-a, čije saopštenje u celosti prenosimo.

“Osluškujući više nego razuđenu ponudu umetničke muzike koja se tokom jedne muzičke godine odigrava na beogradskim scenama, opredelili smo se za one sadržaje koji pripadaju prostoru konvencionalne tonske umetnosti.

Da bi prostor konvencionalnog životno pulsirao, da bi bio referentan ne samo sadržajem već i interpretacijom, činili smo i činimo značajne korake kako bi ugostili vrhunske umetnike iz sveta, koji bi u sadejstvu sa našim uglednicima scene, podarili otmenoj beogradskoj publici pouzdano muzičko zadovoljstvo.

Na širokom geografskom prostoru rasutom  od Gibraltara do Baltika, od sefardsko-hispanističkog  do severoistočnog slovenskog nadahnuća, preko raskošnog italo-mediteranskog virtouziteta, koji je na različite načine razigravao barok i klasicizam ali i sve potonje epohe do danas, 49. BEMUS je ugostio i najnovije plodove domaćeg umetničkog stvaralaštv i izvođaštva, kao i poj naše narodne muzičke baštine.

Potrudili smo se da spojimo mladost i iskustvo, da linearno ali i vertikalno razudimo našu ponudu i da 49. BEMUS bude jedna lepa, blaga činjenica, data na korist našoj umetničkoj muzici, našoj kulturi i našoj duhovnosti.”