Screen Shot 2018 05 22 at 22.52.13

Tvrđave na Dunavu

Predstavljanje knjige “Tvrđave na Dunavu” u izdanju Radio-televizija Srbije i IK Prometej održaće se u Galeriji RTS u četvrtak, 24. maja 2018. u 13 sati.

U knjizi je predstavljeno dvanaest tvrđava – većina potiče iz srednjeg veka (Golubac, Smederevo, Bač, Ram i Fetislam), Petrovaradinska je iz 17-18. veka, dok Beogradska tvrđava predstavlja veoma složen spomenički kompleks nastao u razdoblju od 2. do 18. veka. Tvrđava u Baču, kao i Petrovaradinska dela su ugarske arhitekture, fetislamska turske, kao delom i Ramska, dok se Golubačka i Smederevska tvrđava smatraju delima srpskog srednjovekovnog vojnog graditeljstva. Beogradska tvrđava je deo srpske, ugarske i turske fortifikacione arhitekture Ove tvrđave govore o istoriji ovih prostora, ratnim dejstvima, nekadašnjem životu, načinu gradnje.

Knjiga Tvrđave na Dunavu proizašla je iz potrebe da se širokom krugu čitalaca predstave tvrđave koje su građene na obalama Dunava u Srbiji, a od kojih su sačuvani značajniji ostaci. Ove tvrđave su među najvažnijim u Srbiji i govore o istoriji ovih prostora, ratnim dejstvima, nekadašnjem životu, navikama, načinu gradnje, razvoju vojne arhitekture. Iako se tvrđave često pominju u domaćoj istoriografiji i popularnim publikacijama, o njima je detaljnije retko pisano. Podaci o njima su često protivurečni, a mnogi delovi tvrđava su i dalje nepoznanica.

U knjizi je predstavljeno dvanaest tvrđava – Diana, Pontes, Bač, Slankamen, Fetislam, Golubac, Smederevo, Ram, Kulič, Zemunska, Beogradska i Petrovaradinska tvrđava. Iako Bač nije na samoj obali, blizina reke je svojevremeno uslovila njegovu gradnju zbog čega je i ova tvrđava uvrštena u knjigu. U ovoj publikaciji se kratko govori i o tvrđavi Kulič, o kojoj nema puno podataka. Njeni ostaci su teško dostupni na terenu, a po dosadašnjim istraživanjima utvrđeno je da je sagrađena u isto, ili približno isto vreme sa ramskom tvrđavom. U okviru ramske tvrđave govori se ukratko i o antičkim utvrđenjima koji se nalaze u blizini Rama. Viševekovni razvoj tvrđava na Dunavu prikazuju brojni sačuvani istorijski izvori (pisani, kartografski i likovni), kao i rezultati arheoloških istraživanja. Kao najveća reka Evrope, koja spaja velik broj kultura, naroda, običaja i podneblja, Dunav je bio neiscrpna tema putopisaca i gravera 18. i 19. veka. U knjizi su korišćeni arheološki, istorijski i drugi publikovani izvori, istraživački radovi stručnjaka Republičkog, Pokrajinskog, Beogradskog i regionalnih zavoda za zaštitu spomenika. Takođe korišćeni su zapisi putopisaca, narodna predanja i legende, novinski članci. Detaljnije su navedene istorijske prilike u kojima su tvrđave nastale i razvijale se, kao i njihov arhitektonski sklop, dok je pokretni arheološki materijal samo kratko pomenut…