Maestoso

Trois Couleurs Blanc Marijane Popović

Udruženje za podršku srpskoj savremenoj umetnosti SCASA’s i projekat ART Market, 2. novembra u 19h u Kući Kralja Petra I na Senjaku, predstaviće samostalnu izložba skulptura i reljefa Marijane Popović pod nazivom “Trois Couleurs Blanc”.

Marijana Popović pripada mlađoj generaciji vajara. Dobitnik je više značajnih nagrada iz oblasti vizuelnih umetnosti i dizajna.

Rad Marijane Popović se fokusira na ukrštanje muzičke i vizuelne umetnosti kao i na vizuelnu artikulaciju elemenata muzičkog dela. Korišćenjem metodologije i procesa uzetih iz obe discipline, ona prevodi “podatke” koji se odnose na muziku, metodologiju stvaranja i izvodjenja muzičkih dela u skulpture i reljefe.

Postavka Trois Coulerus Blanc obuhvata tri grupe radova: skulpture izvedene u drvetu, reljefe formata 60×60 cm i reljefe formata 30×30 cm koje predstavlaju zbirni prevod tri osnovna elementa muzike – melodiju, ritam i harmoniju. “Belu boju odabrala sam jer jer mi omogućava jednostavan ali veoma efikasan način izmeštanja fokusa sa kolorirta i materijala na finoću oblika kroz koje se naglašavanjem odredjenih površina i dodavanjem detalja interpretira odredjena kompozicija u trodimenzionalnom prostoru, ” kaže umetnica.