1 2

Trenutno stanje Tijane Radenković

 

 

Izložba Trenutno stanje Tijane Radenković otvorena je sinoć u Velikoj galeriji Kc Grada.  Izložba predstavlja arhivu ličnih stvari umetnika, predstavljenih kroz fotografije.  Izložba će biti otvorena do 6. marta, od 14 do 20 časova.

Kreiranje ličnih kolekcija preuzimajući predmete nastale u procesu masovne produkcije jeste opšti čin i karakterističan je za svakoga od nas. Lični predmeti u ovom slučaju bivaju označeni kao „objekti“, popisani po brojevima, smešteni u određene kategorije.

LookerWeekly magazin Bitef 2022 baner

Ovim postupkom isti bivaju depersonalizovani, pretočeni u fotografske dokumente koji podsećaju na primere iz kataloga potrošačke kulture, pa se i posmatrač u većini slučajeva identifikuje sa njima. Posmatrajući ovaj rad sa ličnog aspekta, svakako da govori o identitetu onoga ko ga stvara i ko na njega deluje.

Ova arhiva deluje u određenom prostoru i vremenu, ovi predmeti jesu lični, ali ovim činom prestaju da budu i postaju objekti od sveopšteg značaja.

Ovaj rad na više načina otvara mnoga pitanja, a ona se tiču ekonomskog, sociološkog, potrošačkog ali i političkog aspekta.