Interpretacije 1 e1409666820603

Izložba “Interpretacije” Milice Murgić Ćebić

Otvaranje izložbe u utorak, 2. septembra u 19h u Galeriji Doma omladine Beograda. Izložba je otvorena do utorka, 16. septembra.

„Serija radova Interpretacije se u osnovi bavi objektnom skulpturom, odnosno istražuje umetničke radove koji su tokom vremena u polje skulpturalnosti implementirali neke nesvakidašnje i nečvrste materijale i procese do tih vremena nekarakteristične za ovo polje umetničke prakse. Misli se pre svega na umetničke radove kasnih ’60–ih i sa početka ’70-ih godina koji korespondiraju sa delima minimalne umetnosti ili konkretnim umetničkim delom visoke Moderne.

U grupu istraživanih radova pripadaju radovi umetnika grupe Arte Povera (Arte Povera – Giovani Anselmo, Claudio Cintoli), zatim radovi Klasa Oldenburga (Soft sculpture, Claes Oldenburg) ili radovi iz ciklusa Antiform Roberta Morisa (Robert Morris).

U tom smislu, Interpretacije pokušavaju da iznevere očekivanu vizuelnu situaciju karakterisničnom materijalizacijom nove skulpturalne forme pri tome istražujući savremene materijale i vidove njihove estetizacije (Wolfgang Welsch, Undoing Aestetics, SAGE Publications, London, 1997).

Izložba pripada istraživačkoj liniji u umetnosti, odnosno preispituje jedan od aspekata medija skulpture i njegove mogućnosti danas.“ Milica Ćebić