Galerija RTS

Galerija RTS: STANOVANjE-HOUSING 2021

Galerija RTS, Katedra za stanovanje Građevinsko-arhitektonskog fakulteta u Nišu i Klaster urbanog planiranja

Izložbu STANOVANjE-HOUSING 2021 organizuje Katedra za stanovanje Građevinsko-arhitektonskog fakulteta u Nišu i Klaster urbanog planiranja u saradnji sa RTS (Baština i kulturna produkcija), u okviru ovogodišnje manifestacije BINA. Postavka će biti otvorena u utorak 4. oktobra u 19h, kada će govoriti Petar Đinović, odgovorni urednik Galerije RTS i arhitekte prof. dr Brana Mitrović i prof. dr Aleksandar Keković.


Izložba prati savremene trendove i najnovija dostignuća u oblasti stanovanja i prikazuje inovativna i inspirativna arhitektonska i projektantska rešenja koja privlače pažnju i podstiču na razmišljanje. Sadrži 80 radova, tematski podeljenih u dve celine.

U posebnom delu ovogodišnja izložba obrađuje zanimljivu i danas posebno aktuelnu temu – transformacije u stano­vanju. Ovom temom skreće se pažnja ne samo arhitektonske, već i šire javnosti na značaj koji na održivi razvoj ima ponovna upotreba objekata. U okviru ove teme prikazano je 4 0 realizovanih objekata iz različitih krajeva sveta, nastalih tokom proteklih 1 0 godina, kao i 5 radova zasno­vanih na naučnom i projektantskom istraživanju transfor­macija u stanovanju.

LookerWeekly magazin Oktobarski salon 2022 baner

Drugi deo izložbe predstavlja izbor savremenih ostva­renja stambene arhitekture, nastalih širom sveta od pret­hodne izložbe H O U S I N G 1 9 do danas. U ovom delu izložbe je prikazano 35 stambenih objekata i projekata.

Svi selektovani radovi su praćeni recenzijama koje su napisali članovi Međunarodnog naučno-umetničkog odbora ove manifestacije. Izložba traje do 20. oktobra.