Screen Shot 2018 03 09 at 08.52.15

Galerija Artget : 17. godina i martovske izložbe

 

GORAN MICEVSKI

MIDDLE EAST REPORT, fotografije

8 – 29. mart 2018.

Izložba serije fotografija pod nazivom „Middle East Report” predstavlja najnovije fotografske radove Gorana Micevskog, koje publika do sada nije imala prilike da vidi. Na izložbi, koja će imati formu otvorene knjige, biće izloženo 29 fotografskih „poglavlja“ u specifičnom arhitektonskom rešenju koje je dizajnirao sam umetnik.

U radu „Middle East Report” Goran Micevski nas vodi kroz predele Bliskog istoka i severne Afrike, Liban, Siriju, Jordan i Egipat, neposredno pre aktuelnih ratnih sukoba na ovim prostorima. Fotografije u boji nastale tokom ovih putovanja imaju jezik turističkih fotografija koje Micevski izlaže uz tekstualne reference. Fotografije i lične zabeleške umetnika, međusobno često potpuno oprečne, stvaraju specifičnu vrstu konflikta koji doprinosi da putovanje na koje nas izložba vodi uz fantastične predele Bliskog istoka uključuje istovremeno i reference na antičku i savremenu književnosti, pop kulturu, filmsku umetnost, teoriju fotografije, bogatu istoriju arapskih zemalja, ali i sopstveno kulturno nasleđe.
„Micevski primenjuje postupke tipične za postmodernističku umetničku praksu, relativizujući i problematizujući pojmove poput autora, identiteta, smisla, jedinstva subjekta, istine, poretka.“ (Paula Muhr).
iz teksta Fotografija i tekst Ivana Manojlovića

Goran Micevski (1977, Beograd) je diplomirao fotografiju na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu 2004. godine. Aktivno izlaže od 2000. godine i dobitnik je značajnih nagrada, od kojih se mogu izdvojiti Zlatna medalja za fotografiju Sterijinog pozorja u Novom Sadu, specijalna nagrada na festivalu Alternative film/video, Beograd, specijalna nagrada Media Forum Moskovskog filmskog festivala. Izlagao je u Beogradu, Beču, Bratislavi, Cetinju. Serija Middle East Report se naslanja na prethodne uspešne umetničke projekte kao što su Travel Guides i Finnish Report.
Program uz izložbu:
Subota, 10. mart
12:00 Autorsko- kustosko vođenje kroz izložbu Goran Micevski i Ivan Manojlović

Galerija Artget, Trg republike 5/I
svakog dana od 12.00 do 20.00, nedeljom zatvoreno
Program galerije Artget podržavaju Grad Beograd – Sekretarijat za kulturu i Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije

ALEKSANDAR ZOGRAF
TRAGOM MALIH OTKRIĆA, printovi i objekti
8 –29. mart 2018.

„Tokom godina bavljenja stripom, shvatio sam da postoje događaji koji pokreću moju imaginaciju, tačnije, da priče koje sam želeo da ispričam često nisu uopšte bile deo mog mozganja i intelektualne kalkulacije. Ne! Češće je to bilo nešto sa čim sam se susretao, što sam pronalazio.“ Ovim rečima Saša Rakezić najavljuje i objašnjava motiv i sadržaj svoje samostalne izložbe koju je nazvao Tragom malih otkrića.

Printovi strip tabli i objekti koji su tematski sadržaj istih stripova biće izloženi pred beogradsku publiku s namerom da pokažu otkrića na koje je umetnik nailazio lutajući i tumarajući različitim gradovima. A sve s namerom da se demistifikuje postojanje „koncepta“. „Nemojte da verujete umetnicima koji vam, kiselog lica, obrazlažu nekakve teoreme.“ uzvikuje umetnik i objašnjava da je reč o izložbi doživljaja, a ne apstraktnih artefakata: „Pripremajući izložbu Tragom malih otkrića, imao sam na pameti i činjenicu da su povodi ili pronalasci na osnovu kojih sam kreirao priče, ti predmeti nađeni na ulici ili u prašini srpskih (i inostranih!) buvljih pijaca, zapravo jednako važni, i da ih treba prezentovati uz same stripove. Način na koji sam do njih došao, proces kojim sam ih dokučivao, pa čak i sam rad na strip storiji koja ih je ovekovečila (što je često iziskivalo dodatno istraživanje), za mene je pre svega bio doživljaj,” navodi sam umetnik u tekstu u katalogu izložbe.

Saša Rakezić crta stripove pod pseudonimom Aleksandar Zograf. Od početka devedesetih postao je poznat ne samo u Srbiji, već i u zemljama gde su zbirke njegovih stripova bile objavljivane u SAD, Italiji, Francuskoj, Velikoj Britaniji, Portugaliji, Španiji, Nemačkoj, Grčkoj, Poljskoj, Mađarskoj. Svoje radove je predstavio i na samostalnim izložbama u brojnim galerijama u svetu, od Rima i Pariza, do San Franciska i Sijetla.

Program uz izložbu
Subota, 10. mart
13.00 Stručno vođenje kroz izložbu
Učestvuju: umetnik i kustos izložbe Aleksandra Bjelica Mladenović

Likovna galerija, Knez Mihailova 6
svakog dana od 12.00 do 20.00, nedeljom zatvoreno
Program Likovne galerije podržavaju Grad Beograd – Sekretarijat za kulturu i Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije

 

POEZIJA & PERFORMANS. ISTOČNOEVROPSKA PERSPEKTIVA

8 – 29. mart 2018.

Deo festivala: SVETSKI DAN(i) POEZIJE 2018: „Jezičke igre” 21 – 24. mart 2018.

Četvrtak, 8. mart
19.00 Pozdravna reč: Polin Montone Gacaferi, zamenica ambasadora Švajcarske u Beogradu
Kustosi izložbe iz Ciriha i Beograda: Tomaš Glanc, Zabine Henzgen i Dubravka Đurić predstavljaju izložbu

Projekat „Poezija i performans. Istočnoevropska perspektiva“ iniciran je na Univerzitetu Cirih i bavi se performativnim aspektima poezije i vizuelnih umetnosti tokom epohe socijalizma. U pitanju je višegodišnji „turing“ projekat koji obuhvata izložbu, konferencije, performanse i monografiju. On se ostvaruje u saradnji sa velikim brojem institucija u gradovima koji su nekada pripadali tzv. istočnom bloku i ukazuje na slične ideje realizovane u umetničkim radovima nastalim u različitim socijalističkim društvima u kojima su pesnici i umetnici delovali u skladu sa internacionalnom umetničkom praksom performansa. Beogradsko izdanje ove izložbe usredsređuje se na performans i umetnost socijalističke Jugoslavije, a obuhvata i radove nastale u drugim istočnoevropskim sredinama.

Izložba će prikazati tekstualne partiture, fotografije, knjige, audio i video radove kao i dokumentaciju određenih performansa realizovanih u “doba socijalizma”, između ostalog i u svrhu podsećanja na situacije koje trenutno nedostaju – kolektivne umetničke činove i delovanja transnacionalnog karaktera.

Publika će imati priliku da vidi radove Katalin Ladik, Vujice Rešina Tucića, OHO, BOSCH+BOSCH, KOD, Dimitrija Prigova, Lava Rubinštajna, Eugena Gomringera, Eve Partum, Andreja Monastirskog, Vaclava Havela, Ladislava Novaka, Vije Levandovskog, Elze Gabrijel, Gina Hanemana, Atile Černika, Francija Zagoričnika itd.

Kustosi izložbe: Zabine Henzgen, Tomaš Glanc i Dubravka Đurić

Produkcija: Univerzitet Cirih i Kulturni centar Beograda
Program uz izložbu:
Sreda, 21. mart
12.00 – 13.30 okrugli sto: Poezija, performativnost, politika
specijalni gost: Eugen Gomringer (Cirih)
Učestvuju: Eugen Gomringer (Cirih), Vlado Martek (Zagreb), Tomaš Glanc (Cirih), Zabine Henzgen (Cirih), Vladimir Kopicl
Moderira: Dubravka Đurić
Kulturni centar Beograda, Galerija Podroom, Trg republike 5/I
Izložbu i festival je podržala Ambasada Švajcarske u Beogradu.

Galerija Podroom, Trg republike 5
svakog dana od 12.00 do 20.00, nedeljom zatvoreno
Program galerije Podroom podržavaju Grad Beograd – Sekretarijat za kulturu i Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije.
Ratko Rakin