Blazo kovacevic 2

Blažo Kovačević: Pre Beograda Porto Montenegro

Umetnik, Blažo Kovačević, je već najavio svoju izložbu u Beogradu – ”Prisiljeni”, koja će biti otvorena 16. oktobra 2017. u Nacionlanoj galeriji. Pre toga,  18. septembra, Blažo će se predstaviti izložbom ”Predmet” u Porto Montenegru.

Izložba ”Predmet” (Case) Blaža Kovačevića, je  konceptualni projekat specijalno odštampanih radova na polikarbonskoj foliji. Projekat ”Predmet” istražuje simbolizam unutrašnjosti kofera, torbi, tašni i ranaca koji otkrivaju kompleksne estetske vrednosti intimnog i dragocjenog, otkrivajući detalje karaktera onih koji ga nose. U njegovom radu susreću se kontradiktorni vizuelni elementi, korišćenje međusobno nekompatibilnih materijala, ideja, ponašanja i tehnologija.