Screen shot 2013 08 22 at 20.13.41

600.000$ za otvaranje MAI instituta

Marina Abramović, umetnica performansa koja živi i radi u Njujorku, uspela je da ostvari cilj u otvaranju instituta i da prikupi 600 hiljada dolara. Osnivanje Instituta Marina Abramović podržalo je preko tri hiljade donatora širom sveta, a među njima je i agencija za komunikacije i advertajzing Foster + Svensson iz Beograda.

Poziv svim zainteresovanima za ulaganje u ideju, kao i u razvoj metoda koje ona koristi, bio je otvoren od 26. jula do 25. avgusta sa ciljem prikupljanja 600 hiljada dolara.

Institut Marina Abramović će biti mesto okupljanja mladih umetnika iz celog sveta i mesto na kojem će oni moći da dobiju slobodu u umetničkom izražavanju i delovanju. MAI će biti i mesto saradnje umetnosti, nauke, tehnologije i spiritualnosti, dovodeći ove oblasti u vezu sa delima velikog trajanja i ustanova koja je posvećena performansu kao umetničkom izražaju, metodama i stvaralaštvu Marine Abramović. Takođe, baviće se i očuvanjem najrazličitijih umetničkih disciplina kao što su ples, pozorište, muzika, opera i budući, novi oblici umetničkog izražavanja.

Foster + Svensson je podržao otvaranje Instituta Marina Abramović i kroz komunikaciju doprineo podizanju svesti o delima naše velike umetnice. Cilj je učešće u stvaranju žive i moderne istorije umetnosti, kao i učešće u delima koja obeležavaju celu jednu epohu. Foster + Svensson je jedan od osnivača Instituta Marina Abramović.

FOTO: Marina Abramovic Institute