Screen Shot 2014 11 04 at 22.56.55

Zemun u Velikom ratu 1914-1915

Izložba Zemun u Velikom ratu 1914-1915 biće otvorena u četvrtak, 6. novembra u 19h u Galeriji Ikar, Dom vazduhoplovstva Zemun, Štrosmajerova 3. Autor je Gordana Korać, muzejski savetnik Muzeja grada Beograda.

Zahvaljujući svom položaju najisturenije tačke Austrougarske monarhije na granici prema Kraljevini Srbiji, Zemun je bio duboko involviran u sva događanja koja su se ticala dveju država. Njihov međusobni odnos počev od Berlinskog kongresa, neprekidno je išao silaznom putanjom da bi tokom veličanstvenih srpskih pobeda u Balkanskim ratovima, prešao u krajnje neprijateljstvo.

Austrougarska je bila spremna da zagazi u rat protiv Srbije, još avgusta 1913. godine. Svakako da je Zemun u ratnim planovima „crno-žute monarhije“ imao istaknuti položaj – kako vojni tako i politički.

Njegova uloga glavnog centra za špijuniranje južnog suseda, bila je dobro poznata i imala je dugu tradiciju.

Izloženi materijal, koji prati zadatu temu, sačinjavaju predmeti iz zbirke „Istorija Zemuna od 1521. do 1918.“ i iz drugih zbirki Muzeja grada Beograda, kao i iz Vojnog muzeja.

Izložba traje do 26. novembra.