image 633c8282f62dd534f02c23888eb97a53cf01aae7af8574f495487e484d98d899 V

Vremeplov uz Franu Lasića

U Domu omladine Beograda, 16. decembra, imaćete priliku da uživate u koncertu Frane Lasića uz gitarsku pratnju Nenada Konstantina i dalmatinske klape „Smrika“.

Frano je rođen 1954. godine, pa u skladu sa tim, koncert počinje sa hitovima iz tih godina, pa godina po godinu, sve do današnjih dana. Tokom koncerta osetićete šta je pravi vremeplov. Putovaćete kroz vreme i vratiti se u prošle, lepe i bezbrižne dane, uz muziku tog vremena. Biće poznatih stranih hitova, koji su se tada pevušili uz radio Luksemburg, kao i domaćih, koji su se slušali sa singlice i LP ploča.

LookerWeekly magazin Bitef 2022 baner

Uz Frana i klapu prisetićete se šetnji uz more, a u mislima osetićete miris soli i morskog žala, zalazaka sunca i malih vala…

Koncert je podržala kompanija MK Group, koja je zajedno sa institutom za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine iz Novog Sada i kompanijom TDE pokrenula „Magnet za ljubav“. Sredstva se prikupljaju za nabavku magnetne rezonance (MRI), prateće opreme i prvog specijalnog inkubatora za MRI dijagnostiku prevremeno rođenih beba, novorođenčadi, dece i omladine. Ukupna vrednost donacije je 750 000 E.