ERG Plakat jpg

Umetnici govore u DOB-u

ERGstatus plesni teatar, u saradnji sa Domom omladine Beograda, otvara  izložbu –  interaktivne instalacije „Umetnici govore“ u utorak, 21. januara u 19h u Galeriji DOB-a.

„Umetnici govore“ je video/audio instalacija koja uključuje i elemente performansa kao i interakciju sa gostima. Autorski tim čine Boris Čakširan, Marko Pejović, Jovana Rakić Kiselčić, Jelena Stojiljković, Aleksandra Đokić i Stojan Simić.

Interaktivna izložba „Umetnici govore“ završni je deo projekta „ERG-15“, koji obeležava 15 godina rada ERGstatus-a. Projekat čini niz događaja koji na specifičan način prezentuju rad ERGstatus plesnog teatra, ne samo iz retrospektivne vizure, već i u formi koja demonstrira stavove ove grupe o položaju umetnika u društvu, o angažovanom umetničkom radu, o načinima inkluzije marginalizovanih grupa u umetničku praksu, o slobodama, kao i o savremenom poimanju čoveka i njegovog mesta u društvu.

Projekat čine tri celine: „Subjekt na rubu“ (Magacin, septembar 2013.), „Umetnik kao antitelo“, (KC REKS, novembar 2013.), i „Umetnici govore“ (Galerija DOB, januar 2014.).

Gosti će biti u prilici da se aktivno uključe u proces umetničkog rada, promišljanja o poziciji umetnika i ulozi čoveka u današnjem svetu. Na taj način oni će sami postati aktivni objekat izložbe.

 Izložba- instalacija će biti otvorena do 1. februara 2014.

Vođenje kroz instalaciju – ERGstatus plesni teatar.