mourad merzouki michel cavalca3

Svetski dan igre i koreograf Murad Merzuki

Povodom  Svetskog dana igre, 29. aprila,  Murad Merzuki, francuski igrač i koreograf, direktor Koreografskog centra u Kreteju i Val de Marnu govori o plesu.

“Svaki umetnik će uvek reći da je umetnost sila koja je promenila njegov žživot. Za sve ono ššto je izneo u patnji ili izgubio uz put, ili sve ono ššto je samo hteo da podeli sa ostalim ljudima: kao eho jednog glasa, kao otkriće sveta, kao interpretacija humanosti, kao muzika bez koje bi svet prestao da govori, kao pokret koji otvara vrata uzviššenosti.

Ja igru razumem i nosim, ne samo kroz ponos običnog igrača i koreografa, već kao ogromnu zahvalnost. Igra je donela moj svaki srećni predah. Ona je postala način da savršenstvo i disciplina budu sredstva kojima otkrivam svet,” izjavio je Murad Merzuki.