sava savanovic vampirska simfonija

Sava Savanović – Vampirska simfonija

Narodno pozorište Kikinda gostuje u Bitef teatru 9. aprila u 20h sa predstavom Sava Savanović – Vampirska simfonija, po tekstu Danice Nikolić-Nikolić, a u režiji Nikole Zavišića.

“Sava Savanović – vampirska simfonija, satirični je pogled na razliku koja zjapi između ruralne Srbije XIX veka i urbanog „belog sveta“ koji (u to vreme) predstavlja Beč sa svojim kulturnim i civilizacijskim vrednostima. Kroz priču o promeni nevaspitanog i nesofisticiranog ali romantičnog seljaka Save Savanovića pratimo priču o razvoju našeg mentaliteta sa svim njegovim svetlim i mračnim stranama. Sava, koji zbog sopstvenog prokletstva (p)ostaje večno živ, pošo ga ujede prvi pravi srpski vampir Petar Blagojević (inače otac Ruže Vlajne Blagojević, povampiren poodavno), menja se i fizički i mentalno. Menja se iz živog seljaka u nemrtvog vampirskog kicoša i žeMskaroša. Iz ruralnog prevaranta u urbanog filozofa maniristu. Iz neobaveštenog i nezainteresovanog nikogovića u „čoveka svog vremena“ u dalekom Beču. Sava Savanović, dakle, doživljava neku vrstu duhovne renesanse i sreće se sa XXI vekom u velikoj meri umoran, razočaran i svestan sebe i narod kome pripada toliko da više ne može da bude optimističan. U ovoj suludoj i bolnoj satiri preko Save postavljamo pitanja koliko smo civilizacijski kao nacija uopšte napredovali tokom istorije. Šta smo iz nje naučili? Odgovor smo znali i pre gledanja Save: NIŠTA. Ali možda će gledanje Save Savanovića da nam makar malo olakša teško breme muke koje hteli mi to ili ne svakako vučemo za sobom bivajući to što jesmo – pripadnici Srpskog narodno.” Nikola Zavišić