Radovi na rekonstrukciji i restauraciji Zemunske tvrđave

Projekat rekonstrukcije i restauracije Zemunske tvrđave je tokom prošle godine podeljen u dve faze kako bi se i sredstva pribavila iz različitih izvora. Prvu fazu projekta finansira Ministarstvo pravde, dok drugu fazu projekta finansira Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija. Pripremni radovi su započeli u decembru 2018. godine, a završetak radova je planiran za kraj juna 2019. godine.

Srednjovekovna utvrđenja Zemuna sačuvana su u ostacima citadele takozvanog gotskog tipa. Četvorougaoni zamak, sa po jednom kružnom kulom na svakoj strani, sačuvan je u delovima spoljnih zidova i kula u visini do 2 metra. Zidovi su od lomljenog kamena, obloženi opekom u krečnom malteru. Smatra se da postojeći zidovi potiču iz XIV ili XV veka.

Ruševine zamka predstavljaju najstarije ostatke starog Zemuna.
Nadzemni ostaci zidova tvrđave su u derutnom stanju, u potpunosti ostali bez lica u opeci i tako izloženi ubrzano propadaju. Jugo-istočna kula tvrđave je usled destabilizacije tla i mehaničkih oštećenja potpuno obrušena. Tvrđava je dodatno devastirana bespravnom izgradnjom objekata na njenoj parceli. godine Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, završio je projekat rekonstrukcije i restauracije Zemunske tvrđave, koja podrazumeva statičku sanaciju i obnovu obrušene jugo-istočne kule i restauraciju lica bedema. Osim inicijatora za izradu projekta istoričara umetnosti Aleksandre Dabižić , detaljna istraživanja su sproveli i izradili projekat arhitekte konzervatori Ljiljana Konta i Rade Mrlješ.

Cilj izrade projekta bio je da se ostaci bedema Zemunske tvrđave konsoliduju i restautiraju u onoj meri dokle postoje pouzdani podaci o njenom izgledu, ali i da se afirmiše jedan od najlepših vidikovaca u Beogradu. Takođe je bilo važno da se kroz prezentaciju kulturnog dobra prepozna osnovni gabarit citadele, kao i njena forma. Obnova Zemunske tvrđave je čin očuvanja identiteta starog Zemuna. Ovim projektom između ostalog vodilo se računa i o prilazima citadeli i pristupu lica sa posebnim potrebama.

Da projekat rekonstrukcije i restauracije Zemunske tvrđave ne bi ostao samo deo dokumentacije Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda direktor Zavoda Olivera Vučković, je inicirala saradnju sa Opštinom Zemun, kojoj je dostavljen projekat kako bi se sprovela i realizacija radova na obnovi Zemunske tvrđave.

Najveći izazov predstavljaju radovi na obnovi obrušene jugoistočne kule Zemunske tvrđave, koji su započeti zemljanim radovima na iskopu rovova do kote temelja kako bi se prema projektu konstrukcije delimično obnovila kula koja predstavlja potencijalnu opasnost za stambene kuće na padini Gardoša. Deo trpanca sa ostataka bedema je demontiran na predlog statičara zbog bezbednosti izvođenja radova i biće ponovo ugrađen u bedem.