Profesor novinarstva Štefan Rus Mol u Beogradu

Od 10. do 12. decembra u Srbiji će boraviti Štefan Rus Mol, profesor novinarstva i menadžmenta u medijima na Univerzitetu u Luganu (Švajcarska), osnivač Evropske novinarske opservatorije i autor knjige Novinarstvo čije drugo izdanje upravo izlazi iz štampe.

Knjigu je za srpske čitaoce priredila i sa nemačkog prevela Ana Zagorac Keršeru, a zajedno je objavljuju IK Clio i RTS izdavaštvo.

Tim povodom biće organizovano više susreta i razgovora sa novinarima, studentima i predavačima na univerzitetima u Novom Sadu, Nišu i Beogradu, a tema razgovora biće status, ugled i sloboda novinara uz uporednu analizu srpskih i evropskih trendova.

Štefan Rus-Mol, rođen je 23. maja 1950. godine u Frankfurtu (Nemačka). Završio je novinarstvo u Nemačkoj školi novinarstva u Berlinu i studirao društvene i administrativne nauke u Minhenu, Konstanci i na Univerzitetu u Prinstonu. Usavršavanje je nastavio u Americi, na Univerzitetu u Viskonsinu, a zatim na Stenford univerzitetu u Kaliforniji.

Tokom svoje bogate akademske karijere predavao je na Odeljenju za komunikacije Univerziteta Stenford (SAD), Odeljenju za poltičke i društvene nauke na Evropskom institutu u Firenci (Italija) i Školi za novinarstvo i masovne komunikacije na Univerzitetu u Viskonsinu (SAD). Od 1985. do 2001. godine bio je redovni profesor na Institutu za publicistiku i komunikacione nauke na Slobodnom univerzitetu u Berlinu i vodio Program kontinuiranog obrazovanja novinara na istom Institutu.

Profesor je novinarstva i menadžmenta u medijima na Univerzitetu u Luganu (Švajcarska), a od oktobra 2003. godine rukovodi Evropskom novinarskom opservatorijom. Redovno objavljuje u listovima Neue Zurcher Zeitung, Die Furche i Schweizer Journalist. Srpsko izdanje knjige Novinarstvo objavio je u koautorstvu sa Anom Zagorac Keršer.