Smartliving workshop

Prijavite se za Smart Living Challenge

Smart Living Challenge je globalni poziv i takmičenje za razvoj ideja održivog razvoja kroz dizajniranje naše svakodnevice. Pored online konkursa koji je otvoren do jula, prva u nizu radionica sa ekspertima iz Švedske biće održana upravo u Beogradu, u saradnji sa dizajn inkubatorom Nova Iskra i Ambasadom Švedske.

Smart Living Challenge – globalna potraga za održivim inovacijama je otvoren, međunarodno takmičenje inovacija koje bi trebalo da kreiraju poslovne mogućnosti i ideje koje promovišu životne stilove zasnovane na održivom razvoju u urbanim sredinama. To mogu biti proizvodi, usluge i rešenja koja će pojedincima olakšati da žive pametnije i “održivije”.

Petnaest izabranih autora će osvojiti put u Švedsku, gde će posetiti “cutting-edge” lokacije pametnog urbanog života. Imaće priliku da se susretnu i razmene ideje sa akterima švedskog inovacionog sistema. Krajnji rok za predaganje ideja na zvaničnom sajtu projekta (www.smartlivingchallenge.com) je 1. jul 2014. godine.

Danas najveći deo globalne populacije živi u gradovima. Ovaj trend donosi i nove izazove kada su u pitanju stanovanje, transport i prehrana. Nova znanja, kreativnost i brzi tehnološki razvoj pružaju alate za iznalaženje novih pametnih rešenja za bolje sutra. Ideja je upotrebiti tehnologiju, nagon ka inovaciji i kompeticiji koji su nam na raspolaganju kako bi podržali razvoj urbanih životnih stilova u kojima ovakva rešenja mogu biti istovremeno privlačna i profitabilna. Rešenja u kojima se susreću dizajn i tehnologija, u kojima su priroda i efikasnost nerazdvojni.

Iz ovog razloga, program Smart Living Challenge je podeljen u tri kategorije: Move posevećnu transportu, Live koja se bavi različitim aspektima stanovanja, i Eat koja se bavi problemima vezanim za hranu. Postoje i dve takmičarske kategorije, jedna za sasvim nove ideje, i druga namenjena postojećim inovacijama. Ideje sa poslovnim potencijalom imaju prednost, ali i ideje iz svih drugih oblasti su dobrodošle, uključujući ICT, robotiku, dizajn, reciklažu i druge.

Pored toga, biće organizovan i određen broj radionica u lokalnim sredinama, uz učešće izabranih facilitatora iz Švedske i lokalnih eksperata.Ove radionice biće održane u 10 zemalja, dok će njihova prva prezentacija izvan Švedske biti upravo u Srbiji, u saradnji sa beogradskim Dizajn inkubatorom Nova Iskra i Ambasadom Švedske. Tri radionice biće održane 7. i 8. marta.

Projekat organizuju Munktell Science Park u saradnji sa Švedskim Institutom, SISP – Swedish Incubators and Science Parks, VINNOVA, Swedish Environmental Protection Agency, Mälardalen University, ABB i drugim švedskim organizacijama.