Ra di Martino

Oktobar u galerijama Kulturnog centra Beograda

Martovski 2023 LookerWeekly 728x90 baner

Kulturni centar Beograda u svojim galerijskim prostorima otvorio je večeras tri nove izložbe koje će biti otvorene za publiku do subote 14. novembra.

U Likovnoj galeriji 

Izložba umetničkog para diSTRUKTURA.

Izložba THEIR VERY LANDSCAPE IS ALIVЕ tеmаtizuјe pejzaž kao geografski pojam, pa zatim kao socijalnu kategoriju.

Radovi su realizovani u različitim medijima – slika, fotografija, video – iako je fotografija najčešći medij koji diSTRUKTURA koristi u svojim projektima, želeći da medijskom raznovrsnošću potenciraju i raznolikost pejzaža kao zadate, a ipak nesigurne i promenljive strukture. Izložba u Likovnoj galeriji sastoji se iz radova koji su nastali tokom perioda 2013-2015. godine i deo su šireg projekta.

Milica Milićević i Milan Bosnić su diplomirali i magistrirali na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, na Odseku za slikarstvo. Od 2005. rade na zajedničkim projektima kao umetnički par pod nazivom diSTRUKTURA. Izlagali su na brojnim samostalnim i grupnim izložbama u zemlji i inostranstvu.

U galeriji Podroom

Kustoskinja Branka Benčić priređuje izložbu pod nazivom MISLITI FILM +2, izmenjeno izdanje.

Izložba pristupa ideji filma kao kompleksnom i razvijenom sistemu reprezentacije. Film je shvaćen kao “tehnologija društva”, spoj materijalnog i konceptualnog aparata, ideologije i tehnologije filma i kinematografije kao društvene institucije. Izdanje +2 u galeriji Podroom biće dopunjeno radovima grupe Doplgenger i Dubravke Sekulić, koji se svako na svoj način, takođe bave slikom, njenim kodovima, efektima koji nastaju usled njene standardizacije i njenim nastankom u procesu kreiranja narativa.

U galeriji Artget

Izložba švajcarskog fotografa italijanskog porekla Kristijana Taljavinija pod nazivom NEOBIČNA PUTOVANJA (Portfolio verzija).

Gotovo istovremeno kada je fotografija kao novo čudo tehničko-tehnološkog razvoja demonstrirala svoju moć i činila prve korake na dugom putu da bude priznata kao umetnost, čuveni francuski fotograf Nadar je 1859. godine u balonu fotografisao Pariz iz vazduha.

Nekoliko godina kasnije nastali su neki od legendarnih romana Žila Verna Put u središte Zemlje (1864), Od Zemlje do Meseca (1865), Dvadeset hiljada milja pod morem (1869). Ove i mnoge druge romane Žil Vern je objedinio pod imenom „Neobična putovanja“. Vek i po kasnije, švajcarski fotograf Kristijan Taljavini ih je oživeo u ciklusu fotografija istoimenog naziva. Glavnu okosnicu njegovog rada – počev od serija Dame od kartona (2008) i posebno 1503 (2010) ili Karte (2012), koje su izlagane u prestižnim evropskim galerijama, do najnovijih Neobičnih putovanja (2014–2015) – čine prošlost, istorija, književnost i umetnost.

Oživljavajući likove i neobična mesta iz Žil Vernovih romana, Kristijan Taljavini pokazuje da bez obzira na savršenstvo savremene tehnologije, njenu brzinu i pristupačnost, on pripada onim umetnicima koji se neće zadovoljiti pravljenjem jednoznačnih slika.  Na izložbi je predstavljeno 20 fotografija – portreti i scene iz Portfolio verzije, dok su ostale fotografije iz ciklusa Neobična putovanja prikazane u formi video projekcije.