Fionn Zarubica 7

Nova Iskra: Predavanje kostimografkinje Fionn Zarubice

Predavanje kostimografkinje Fionn Zarubice iz Los Anđelesa pod nazivom “Material Matters”, će biti posvećeno istraživanjima u polju prirode materijala. Predavanje je deo programa Bricolage Lab Experimental Design kampa. Predavanje će biti održano u petak, 9. oktobra od 17:30h u Novoj Iskri.

Kroz predavanje naslovljeno Material Matters, Zarubica će preispitivati uloga materijala i njegove interakcije u savremenom trenutku. Svojim istraživanjem Fionn postavljala ključna pitanja koja su pre svega oslonjena na apstrakciju pojma materijal, i njegovo značenje sagledano u kontekstu upotrebe čula. Interakcija je veoma bitan faktor pri demistifikaciji materijala kao pojma koji se koristi samo u upotrebnom značenju, bez osvrtanja na taktilnost i mogućnosti upotrebe kroz eksperimentisanje.