Pozivnica izlozba

Na palubi broda… na obali reke

Kao sastavni deo manifestacije “Dani evropske baštine”, u petak, 23. septembra 2016. godine u 12 časova na Savskom šetalištu na Kalemegdanu (kod Aleje heroja), biće otvorena izložba “Na palubi broda… na obali reke”. Izložbu će otvoriti sekretar za kulturu grada Beograda Ivona Jevtić, direktor JP “Beogradska tvrđava” Petar Andrijašević i autor izložbe dr Đorđe S. Kostić.

Posetioci izložbe biće u prilici da se upoznaju sa značajem Dunava kao trgovačkog i turističkog puta, kao i sa nekadašnjim izgledom naselja uz Dunav, načinom života stanovništva dunavskih regija, ali i sa tadašnjim turističkim rutama, brodovima i reklamnim materijalom.

Na 24 panoa biće prikazani vodiči po Dunavu namenjeni putnicima, objavljivani od strane Dunavskog parobrodskog društva od sredine tridesetih godina 19. veka. U vodičima koji su, sa kratkim prekidima, izdavani do Drugog svetskog rata, opisana su putovanja rekom, uz tekstove o naseljima na obalama, prirodnim lepotama i kulturno-istorijskim spomenicima. Izložba će biti upotpunjena geografskim kartama, slikama brodova koji su saobraćali od 1829. do 1914. godine, redovima plovidbe, plakatima društva, oglasima štampanim po novinama, jelovnicima sa brodova…

“Na obalama Dunava „nižu se perla do perle”: naselja, stara utvrđenja, duhovna središta, prirodne lepote, mnogobrojne etničke zajednice; smenjuju se mesta sukoba i mesta mira, prepliću se prošlost i sadašnjost” (dr Đorđe S. Kostić, autor; iz teksta izložbe)

Izložbu je ralizovalo Javno preduzeće “Beogradska tvrđava”, zahvaljujući sredstvima Sekretarijata za kulturu grada Beograda.