Screen Shot 2015 05 18 at 22.47.29

Na margini

Predstavljanje knjige Radomira Konstantinovića, Na margini (IKD University press – Magistrat) biće održano u utorak, 19. maja u 19h u Galeriji Artget.

Učestvuju: Latinka Perović, Mile Babić, Slavko Šantić, Dragan Marković i Branko Romčević
Moderira: Ivan Milenković

Prva, i za sada jedina knjiga tekstova iz zaostavštine Radomira Konstantinovića (1928 – 2011) objavljena je u Sarajevu 2013. Dve godine nakon njenog pojavljivanja biće predstavljena u Beogradu.

U periodu od 1966. do 1979. godine Radomir Konstantinović je na Trećem programu Radio Beograda, u tada uticajnoj emisiji  “Radomir Konstantinović prelistava časopise”, komentarisao jugoslovensku, pre svega književnu periodiku. U knjizi “Na Margini” sarajevski izdavač IKD Universsity press sakupio je Konstantinovićeve tekstove o sarajevskim časopisima, među kojima su bili “Izraz”, “Odjek” i “Život”. Tekstovi su dati prema vremenu njihovog prvobitnog emitovanja (1966-1979).

“Konstantinović se ne bavi časopisom kao takvim, niti komentariše njihovu uređivačku politiku. On se zadržava na problemu koji pokreće određeni tekst, komentariše poetičke karakteristike nekoga pisca, ili u igri slobodnih (premda ne i proizvoljnih) asocijacija, na sebi svojstven način razvija filozofsku refleksiju koristeći materijal koji pronalazi u pomenutim časopisima. Konstantinović nije pravio klasične osvrte na časopise, niti se upuštao u otvorene polemike, ali su njegovi komentati neretko pisani tonom koji se mogao doživeti i kao svojevrsna kritika. Najzad, poznavalac Konstantinovićevog dela i u ovim će tekstovima prepoznati posebnost njegovog načina mišljenja – tu originalnu izmeštenost iz svega što se tada moglo preonaći na ovdašnjoj sceni. U ovim se tekstovima još jednom susrećemo sa jezičkom bujicom koju, čini se, ne zaustavlja ništa dok ne dođe do naumljenog cilja.”
I. Milenković

Izdavač “University press” je 2009. godine objavio i prvo sarajevsko izdanje Konstantinovićeve “Filosofije palanke”.