Magacin e1423136880361

Magacin u Kraljevića Marka

Magacin u Kraljevića Marka – model prostora za savremenu nezavisnu produkciju biće tema prezentacije i javne diskusije u petak, 13. februara u 17:30h u pomenutom prostoru.

Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije (NKSS) predstaviće predlog novog modela za korišćenje prostora Magacina, koji ima za cilj da Beograd, poput mnogih gradova u regionu i svetu, prvi put dobije kulturni centar za programe nezavisnih grupa i pojedinaca u oblasti savremene kulture i umetnosti. Na prezentaciju i javnu diskusiju pozvani su i gradski sekretar za kulturu Vladan Vukosavljević i v.d. direktor Doma omladine Beograda Marko Stojanović.

“Iako je prostor Magacina još 2007. godine namenjen stvaranju alternativnog centra nezavisne kulture u oblasti savremene umetnosti, od samog početka organizacije koje ga koriste suočavaju se sa proceduralnim problemima koje otežavaju ili onemogućavaju njihov rad. Vodeći se prvobitnim idejama formiranja ovog centra, kao što su otvorenost i dostupnost velikom broju kulturnih radnika, zajednički rad, deljenje prostora i stvaranje podsticajnog okruženja za kulturnu produkciju, Asocijacija NKSS pokreće javnu raspravu o novom modelu za korišćenje prostora Magacina i poziva nadležne da partnerski pristupe rešavanju ovog problema”, navodi se u saopštenju Asocijacije NKSS.

Predlog modela za korišćenje prostora Magacina objavljen je na blogu magacin2015.wordpress.com i dostupan za komentare zainteresovanih.