kulturna diplomatija2 e1413889135774

Kulturna diplomatija i identitet Srbije

Zadužbina Ilije M. Kolarca, Izdavačka kuća Klio i Institut za pozorište, film, radio i televiziju Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu
organizuju razgovor o knjizi Kulturna diplomatija i identitet Srbije, autorke Ljiljane Rogač Mijatović u utorka, 21. oktobra u maloj sali Kolarčeve zadužbine od 19:30h.

Govore:
prof. dr Milena Dragićević Šešić
prof. dr Darko Tanasković
prof. dr Branimir Stojković

“Ljiljana Rogač Mijatović uspeva da u teorijskom i praktičnom smislu dekonstruiše polje kulturne diplomatije, i sa lakoćom mapira prakse kulturne diplomatije kroz koje se reflektuju identitetske krize kroz koje je Srbija prolazila. Koristeći multiperspektivan pristup, dr Rogač Mijatović u svojoj studiji Kulturna diplomatija i identitet Srbije otvara veliki broj pitanja vezanih za odnose unutar polja kulturne diplomatije, i razmatra uloge koje kulturna diplomatija ima u širem kontekstu. ” Dr Aleksandar Brkić, LASALLE College of the Arts, Singapur