Screen Shot 2018 11 13 at 20.27.54

Ko su naši Frankenštajni?

Serija tribina “Lakmus vremena” nudi sagledavanje važnih knjiga i ideja iz bliže i dalje prošlosti u kontekstu savremenog. Bavimo se klasičnim književnim delima u kojima su nagovešteni trendovi i ideje koji su bili i ostali daleko ispred svog vremena. Prva tribina ovog serijala nosi naziv “Svi naši Frankeštajni” i biće održana 15. novembra u 19h u Galeriji Artget.

Učesnici: Divna Vuksanović, Milica Živković, Milan Nikolić
Moderira: Dejan Simonović

„Ti si moj tvorac, ali ja sam tvoj gospodar.“
Pre ravno dva veka objavljen je Frankenštajn Meri Šeli, pripovest o modernom Prometeju, kako u podnaslovu stoji.
Roman je stvorio podlogu za mit.
Da li je taj mit, danas, naša realnost?

Ko su naši Frankenštajni?
Stvaraju li čudovišta koja će se osamostaliti? I zagospodariti našim sudbinama, preteći da nas unište?
Šta nam donose genetski inženjering i veštačka inteligencija? Šta naučna dostignuća i tehnološka pomagala, koja više ne uspevamo ni da pratimo. Da li su nada ili pretnja?
Igramo li se bogova, pokušavajući da stvorimo život?
Da li prelazimo onu granicu iza koje čovek prestaje da bude čovek?

O učesnicima:

Divna Vuksanović rođena je u Beogradu. Diplomirala je na Fakultetu dramskih umetnosti i Filozofskom fakultetu u Beogradu; magistra je Teatrologije i doktoresa u oblasti Savremene filozofje i Estetike. Predsednica je Estetičkog društva Srbije. Objavila je pet naučnih studija, preko 100 naučnih radova i jedanaest knjiga u oblasti književnosti; uvrštena je, kao autorka poezije i proze, u desetak antologija.

Milica Živković je redovni profesor angloameričke književnosti na Departmanu za anglistiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu gde predaje na svim nivoima studija. Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Nišu stekla je zvanje magistra filoloških nauka, odbranivši rad pod nazivom „Nastanak i trajnost mita o Frankenštajnu“. Tema doktorske disertacije bila je „Motiv dvojnika u engleskoj prozi 19. veka“. Njena polja istraživanja su britanska književnost 18. i 19. veka, studije kulture Australije, gotski roman i horor film, utopija i naučna fantastika, postkolonijalne studije. Objavila je veći broj radova u domaćim i stranim časopisima i zbornicima, autor je monografije o Džonu Kitsu, zbirke ogleda iz angloameričke književnosti i kulture pod nazivom Multikulturalizam i postkolonijalizam, kao i monografije Ogledi o posthumanizmu i književnosti.

Milan Nikolić je futurolog, kulturolog, politički analitičar, disident koji je tri puta bio u zatvoru u vreme komunističkog režima. Diplomirao je sociologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a postdiplomske studije završio je na Univerzitetu u Bostonu. Pored toga, bio je na usavršavanju na univerzitetima Harvard i Em-Aj-Ti (MIT). Radio je kao istraživač u brojnim sociološkim istraživanjima i pisao brojne stručne tekstove u naučnim časopisima, a potom je bio zaposlen kao sociolog sela u Institutu za ekonomiku poljoprivrede. Osnovao je Centar za proučavanje alternativa (CPA) i postao njegov direktor. Od osnivanja do danas, CPA je na projektima zapošljavao više od stotinu naših najboljih eksperata različitih profila.