Speak low

KABARE: SPEAK LOW / Kurt Weill

Martovski 2023 LookerWeekly 728x90 baner

Strast, ljubav, beznađe, bezbrižnost, rat i red… uz slušljiva tanga, valcere, neizvođene songove i napete harmonije na nemačkom, engleskom i francuskom – muzika velikana avangarde Kurta Vajla na tekstove Brehta, Koktoa i Neša – samo za one odabranog senzibiliteta, u subotu 14. maja od 20 časova u Mikser Hausu. Na svetskoj turneji koja počinje u Beogradu, svakodnevne izazove, cinične kritike, kontraste i vanvremenska nadanja u kabaretskoj atmosferi donose Tijana Đuričić, sopran, Irina Naumovska, klavir i Aleksandar Budimir, harmonika.

Omaž životu i delu Kurta Vajla (Kurt Weill, 1900-1950), kabare Speak Low kroz promenadu atmosfera, harmonija i tekstova velikana 20. veka, cinizmom, kontrastima, kritikama i aktuelnošću provodi slušaoca/gledaoca kroz veoma različite razvojne faze ovog izvanrednog umetnika. Od rane faze kada je Vajl, kao jevrejski Nemac najpopularniji i najznačajniji kompozitor Vajmarske Republike (1919-1957), preko pariških dana u kojima osim razdora (sa suprugom i sa najbližim saradnikom Brehtom), dolazi do naizgled bajkovite Amerike u kojoj postaje slavan, ali ne i uticajan (uvek ostajući na obodima muzičkog establišmenta do smrti 1950. odbijano mu je članstvo u Američkoj akademiji umetnosti i književnosti). Iako dela koja su nastajala nakon saradnje sa Brehtom nisu bila toliko direktno politička, ona su i dalje angažovana i puna kritika neosnovanog optimizma “američkog načina života”, borbi protiv problema nejednake raspodele bogatstva, segregacije, i efekata industrijalizacije na svakodnevni život porodica. Vajl je uživao u potpunoj kontroli nad dramaturškom strukturom svojih dela da bi time povećavao snagu i društveni značaj muzike koju je komponovao. Otvorena pitanja ideologija, politike i moći muzike kao da su svakodnevno opsedala Vajla. Kompozitor, nikada nije zaboravio svoje korene, i za razliku od mnogih drugih emigranata koji su se borili da umanje svoje jevrejstvo, bio je jedan od prvih koji je skrenuo pažnju na Holokaust i neophodnost podizanja svesti javnosti o stradanju evropskih Jevreja.

Kabare Speak Low upravo je oblikovan da predstavi sve faze rada Kurta Vajla, sa posebnim akcentom na liminalna polja presecanja uticaja (dela nastala pred sam odlazak iz Nemačke, dela nastala tokom boravka u Parizu i neposredno po dolasku u Ameriku). Tako se transparentno tematski, stilski i harmonski uočavaju intertekstualna preklapanja svega onoga što bi Vajl nazvao “život” u trajanju od samo 60 minuta.

Karte možete nabaviti preko GIGS TIX-a po ceni od 500 dinara, dok će na ulazu biti 700 dinara.