Arno Fischer 5

Izložba Arna Fišera: Fotografije

Izložba Arna Fišera: Fotografije biće otvorena u četvrtak, 7. aprila u 19h u Kulturnom centru Beograda (Likovna galerija i galerija Artget).

Arno Fišer (Arno Fischer, 1927–2011, Berlin) važi za vodeću figuru fotografije Istočne Nemačke, ali i izuzetno značajnog i cenjenog nemačkog umetnika-fotografa, koji je uspeo da stvori fotografski opus koji daleko nadilazi bilo kakve ideološke klasifikacije. Njegov rad je naprotiv pokazao i brojne aspekte života „kada padnu zavese“, kao i narastajuće društvo konzumerizma i glamura. Značajan je i zbog svog pedagoškog rada. Kao profesor u Lajpcigu, Berlinu i Dortmundu izvršio je značajan uticaj na barem tri generacije fotografkinja i fotografa.

Izložba Arno Fišer: Fotografije realizovana je u novembru 2009. godine u saradnji Arnoa Fišera sa kustosom Matijasom Fligeom (Matthias Flügge), koji je u međuvermenu postao rektor Likovne akademije u Drezdenu.

Sam Fišer je bio veoma strog pri izboru svojih radova koje će uvrstiti u zvaničan opus.

Ova selekcija, koju čini 139 fotografija, nudi obuhvatan pregled Fišerovog životnog stvaralaštva. U njegovom je središtu grad Berlin, koji je posle rata bio podeljen na četiri sektora. Objavljivanje ovog opusa bilo je zabranjeno nakon podizanja Berlinskog zida 1961. godine.

Zatim slede radovi za istočnonemački kulturni i modni časopis ,Zibile”: fascinantni portreti slavnih ličnosti, poput Marlene Ditrih, i fotografije koje prikazuju modu otkrivaju i druge slojeve Fišerovog opusa. Tu su i brojne slike s putovanja po zemlji i inostranstvu, posebno iz Njujorka, Indije, Afrike, kao i zemalja bivšeg Sovjetskog Saveza i Ističnog bloka.

Poseban  segment izložbe čine lepi, melanholični polaroidi, organizovani u triptihe, iz serije „Vrt“, koje je godinama predano snimao u svom domu istražujući i medijum instant-fotografije i stalne metamorfoze sveta. U njima je možda najviše zgusnuta suština Fišerovog stvaralaštva.

Izložbu prati niz programa:

·        Likovna galerija i Galerija Artget

Petak, 8. april

18.00 – Tematsko stručno vođenje/razgovor: Frank Gaudlic (Nemačka), umetnik i bivši student A. Fišera

Subota, 9. april

12.00 – Tematsko stručno vođenje/predavanje: Aleksandar Kelić, fotograf-umetnik,

doc. na Fakultuetu primenjenih umetnosti u Beogradu

Subota, 16. april

12.00 – Tematsko stručno vođenje/predavanje: mr Ivana Tomanović, fotografkinja,

van. profesor na Akademiji umetnosti u Novom Sadu i Beogradu

Subota, 23. april

12.00 – Tematsko stručno vođenje/predavanje: dr Jerko Denegri, istoričar umetnosti,

prof. emeritus Filozofskog fakulteta u Beogradu