Industry fest forward

Industry FEST program „FEST Forward“

43. FEST i Filmski centar Srbije ove godine pozivaju zainteresovane producente da od 6. do 8. marta učestvuju u programu „Work in Progress“  koji je pokrenut u okviru Industry FEST programa „FEST Forward“.

Cilj ovog programa je da pruži mogućnost producentima domaćih filmova (koji su u fazi postprodukcije ili su završeni u poslednjih šest meseci) priliku za bolji plasman na svetsko tržište, kao i za lakše pronalaženje sredstava za završetak projekata.

Program se bavi prezentacijom dugometražnih igranih domaćih filmova koji još uvek nemaju međunarodnog agenta prodaje. Projekti će u biti predstavljeni predstavnicima najznačajnijih world sales kompanija, direktorima fondova i urednicima regionalnih televizija koji će biti gosti festivala.

 Uslovi prijavljivanja za učešće u programu su da je film produciran od strane producentske kuće sa teritorije Republike Srbije, da je završen u poslednjih šest meseci ili se nalazi u fazi post-produkcije, kao i da nema međunarodnog agenta prodaje.

Na sajtu www.fest.rs nalazi se prijavni formular (download).

Rok za prijavu filma je sreda, 25. februar 2015. godine.