Pozivnica Gunj jelek prsluk

Gunj-jelek-prsluk

Izložba pod nazivom Gunj-jelek-prsluk prikazaće proces transformacije ovog odevnog predmeta od arhaičnog, tradicionalnog do savremenog. Otvaranje izložbe zakazano je za sredu, 16. marta od 19h u Etnografskom muzeju.

Gunjevi i jeleci,  haljeci svakodnevnog i svečanog tradicionalnog odela, nošeni su na celokupnoj teritoriji Balkanskg poluostrva i Panonske nizije. Cilj postavke je da se kroz muzeološku prezentaciju ukrste dve perspektive: termin gunj kao informator i vremenski, prostorni i etnički okvir uslovljen recentnim muzejskim materijalom.
Predstavljanjem odabranih predmeta iz zbirki narodne nošnje Etnografskog muzeja u Beogradu, nabavljenih u vremenskom periodu dužem od stotinu godina, afirmišemo gunj i jelek kao elemente materijalnog kulturnog nasleđa.