image002 4

Beleške burnih odnosa u Beču

Od 9. marta, u bečkoj Palati Porcija, gostuje izložba “Beleške burnih odnosa : Austrijsko – srpski odnosi 1836-1914”. Izložba je rezultat saradnje Austrijskog kulturnog foruma iz Beograda, Instituta za savremenu istoriju i Muzeja grada Beograda i biće predstavljena kao deo manifestacije “Godina kulture Austrija-Srbija”.

Izložba će u Beču moći da se poseti do 27. marta 2015. u periodu od 10 do 15 časova.

Ovu izložbu su posetioci u Beogradu mogli da pogledaju tokom septembra 2014. godine u Konaku kneginje Ljubice, kada je zabeleženo veoma veliko interesovanje publike.

Izložba „Beleške burnih odnosa” svojim idejnim konceptom predstavlja svu složenost, mnogostrukost i intenzivnost odnosa između Austrije i Srbije, koji se najčešće gledaju samo kroz vizuru početka Prvog svetskog rata 1914, kada su oni došli do najniže tačke u svojoj istoriji. Ti odnosi zapravo ne počinju 1836. godine, kada je Austrija, kao prva od velikih sila, uputila u Kneževinu Srbiju svog zvaničnog diplomatskog predstavnika. Oni obuhvataju veoma dug hronološki luk koji je započeo još u prvim decenijama XVI veka, prodorom Turaka u srednju Evropu, srpskim seobama na sever, delimičnim proširenjem Habzburškog carstva na oblasti u kojima su živeli Srbi i stvaranjem Vojne krajine, svojevrsnog bedema prema širenju Osmanskog carstva. Srbi će i u narednim vekovima nastaviti svoje seobe i masovno učestvovati u svim habzburško-osmanskim ratovima vođenim na prostoru Balkanskog poluostrva, sve do kraja XVIII veka, u iskrenoj nadi da će se uz pomoć Carevine osloboditi turske vlasti.

Autori su izložbom, kao i pratećim, vrlo iscrpnim katalogom izložbe, pokušali da prikažu upravo tu dimenziju gusto isprepletanih, bliskih, ali u isto vreme komplikovanih odnosa dva naroda, time ne zanemarujući političke suprotnosti koje su na kraju dovele do rata. Autori Hanes Lajdinger, Univerzitet u Beču, Danilo Šarenac, Institut za savremenu istoriju, Vladimir Tomić ,Muzej grada Beopgrada.