Biljana Cincarevic Photo Nemanja Maras e1424865546814

Art performans Biljane Cincarević

Art performans Biljane Cincarević “Poravnjanje” biće održan u subotu, 28. feruara u 13h u Velikoj sali Doma omladine Beograda. U performansu učestvuju tri muškarca i četiri žene među kojima je i Biljana Cincarević. Peformans prate zvučni efekti, kroz koje umetnica sugeriše i homogenizuje performans. Takođe i svetlosnim efektima.  Performans traje 20 minuta.

Teza o interakciji religije i feminizma. Feminizam je nastao kao otpor patrijahalnom uređenju društva koji je formirala religija.

Potreba ženskog pola da se oslobodi, vrati prava i dostojanstvo je stvorila borbu i otpor prema uređenju društva u kome su žene u podređenom i obespravljenom položaju bile vekovima i to u hijerarhiji: Bog koga predstavlja i tumači religija a nju muškarac, kao zakonodavac i vladalac. Kada se religija i njen patrijarhalni kocept sklone, dobijamo Poravnanje. Čovek i žena kao bića sa svim svojim biološkim razlikama ravnopravno stoje zajedno. Performans se izvodi u ritualu i holističkom činu pomirenja. U aktu ‘rituala’ se vrši odstranjivanje religioznog koncepta i čini poravnanje, izmirenje i vraća harmoniju među polovima.