48 Bitef 14: Prošlost je sada

Ovogodišnji Bitef inspirisan je Prvim svetskim ratom i društvenim, političkim i kulturološkim fenomenima koji su nastali kao posledica ovog istorijskog događaja. Festival će biti održan od 20. do 30. septembra u Beogradu i Novom Sadu.

Podnaslov Bitef festivala je i istoimeni naslov švajcarske predstave Past is present, odnosno Prošlost je sada, koja će biti prikazana u okviru programa. Naslov je simboličan i predstavlja sponu današnjeg i prošlog sveta. Govori nam o fenomenima koji su nam ostali u nasleđe, a sa kojima se savremeno društvo teško nosi baš kao i pre jednog veka.

Teme poput antisemitizma, ratnih stradanja i cenzure biće zastupljene u izabranim predstavama.

„Pred nama je izdanje Bitefa koje traži aktivnu političku i društvenu participaciju umetnika i publike, koje ne nudi laku zabavu kao ni lak zaborav, koje problematizuje politike pamćenja u kontekstu kreiranja nacionalnih i drugih identiteta, predstavljajući nam teret koji poziva i obavezuje na buran i do kraja neizvestan dijalog između umetnosti i ljudske zajednice,“ rekli su o selekciji festivala Anja Suša i Jovan Ćirilov.

Pored domaćih predstava biće prikazana scenska ostvarenja iz regiona, Poljske, Litvanije, Nemačke i Švajcarske.