Bitef2013 Poster 353x500mm PREVIEW

14. Bitef Polifonije u Parobrodu

Otvaranje 14. Bitef Polifonije, pratećeg programa u okviru Beogradskog Internacionalnog Teatarskog Festivala novih pozorišnih tendencija Bitef, koja se ove godine održava od 23. do 29. septembra, zakazano je za ponedeljak, 23. septembar u 12h u UK Parobrodu.

Otvaranje je posvećeno autorima i projektu po kome je Polifonija dobila ime. Pored predstava i radionica koje slede, ističemo završni okrugli sto posvećen građenju otvorenog sistema „polifone drame i pozorišta” kojim se prezentuje i otvara za dijalog specifičan koncept interaktivne, interkulturalne i inkluzivne metodologije koju su nosioci Bitef Polifonije gradili i razvijali tokom prethodnih godina, a koju sada zajedno dalje istražuju, oblikuju i unose u oblast dramske pedagogije i savremenih pozorišnih tendencija umetnosti za društvene promene.

PROGRAM

Ponedeljak, 23. septembar, 12.00, UK „Parobrod“

Otvaranje 14. Bitef Polifonije

KA NOVOM POZORIŠTU − AUTORSTVO POLIFONIJE,

Moderatori: Milan Lučić, Ljubica Beljanski-Ristić i Milena Dragičević Šešić,

Autorske radionice – prezentacije: Nela Antonović i Zoran Jovanović

Ponedeljak, 23. septembar, 17.00, Bitef teatar

Centar E8 i Bitef teatar, Beograd, Srbija,

MUŠKARČINE Pozorišni dokumentarac o muškosti ovde i danas,

Koncept, režija i dramaturgija: Milena Bogavac i Vojislav Arsić

Utorak, 24. septembar, 12.00, UK „Parobrod“

Milena Bogavac i Vojislav Arsić, POZORIŠTE KAO OMLADINSKI RAD, Interaktivna prezentacija metodologije u nastajanju

Utorak, 24.septembar, 17.00, Bitef teatar

Per.Art – Program umetnost i inkluzija, Novi Sad, Srbija,

PRAZAN GLAS

Autor koncepta: Saša Asentić, Reditelji: Saša Asentić i Olivera Kovačević-Crnjanski

Sreda, 25. septembar, 12.00, UK „Parobrod“

Saša Asentić, Olivera Kovačević-Crnjanski, Nataša Murge-Savić,

NOVE PERSPEKTIVE – ESTETIKA I POLITIKA, Radionica

Sreda, 25. septembar, 17.00, Bitef teatar

Mostarski teatar mladih i Centar za dramski odgoj, Mostar, BiH,

NIJE ŠEKSPIR, ALI JESTE ROMEO I JULIJA

Autor: Sead Đulić, Asistentkinja/Dramska pedagoškinja: Amra Prutina

Četvrtak, 26.septembar, 12.00, UK „Parobrod“

Sead Đulić i Amra Prutina, DINAMIKA STATIČNOG TIJELA Vodič kroz rad

Četvrtak, 26.septembar, 17.00, Bitef teatar

Bitef Dance Company i Srebrno drvo

GRAD, Koncept i režija: Dina Radoman Caranović, Koreografija: Isidora Stanišić

Petak, 27. septembar, 12.00, UK „Parobrod“

Dina Radoman, ISTRAŽIVANJE, POVEZIVANJE, OSLUŠKIVANJE, Radionica vođene fantazije

Petak, 27. septembar, 17.00, Kulturni centar REX

Pozorište mladih Zvornik, Zvornik, BiH,

RETROMORFOZA, Prema motivima knjige Stilske vežbe Rejmonda Kenoa, Reditelj: Ivan Tomašević

Subota, 28.septembar, 12.00, Mesto: UK „Parobrod“

Završna radionica – okrugli sto, GRAĐENJE OTVORENOG SISTEMA POLIFONE DRAME I POZORIŠTA, Moderatori: Vladimr Krušić, Ljubica Beljanski-Ristić i Ana Marjanović Shane (via Skype)

Nedelja, 29.septembar, 12:00, UK “Parobrod”

Javno čitanje drame Olivere Jelčić, ČIPČICOM ĆU TE, ČIPČICOM ĆEŠ ME, Na temu nove drame – tekst u nastajanju, Dramu čitaju: Rada Đuričin i Jovan Ćirilov, Posle javnog čitanja dramaturzi u dijalogu